วิธีการออม

ออมหลักร้อยต่อสัปดาห์ ตามราคาสินค้า

โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทแต่ละสัปดาห์

แจ้งสลิปทุกครั้งหลังการโอนเงิน

ระยะเวลาออม 10 สัปดาห์ หรือน้อยกว่านั้นตามความต้องการของลูกค้า

รับสินค้าหลังออมครบเท่านั้น

  • ออมสัปดาห์ละหลักร้อยตามราคาสินค้าแต่ละรุ่น
  • ออมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทแต่ละสัปดาห์
  • แจ้งสลิปทุกครั้งหลังการโอนเงิน
  • ระยะเวลาออม 10 สัปดาห์ หรือน้อยกว่านั้นตามความต้องการของลูกค้า
  • รับสินค้าหลังออมครบจำนวนเท่านั้น

กระทะสองด้าน GP-504

ออมสัปดาห์ละ 149 บาท/สัปดาห์ ราคาเต็ม 1,490 บ.

กระทะหูจับ KA-32

ออมสัปดาห์ละ 249 บาท/สัปดาห์ ราคาเต็ม 2,490 บ.

4 ใบ แถม 1 2032/5

ออมสัปดาห์ละ 499 บาท/สัปดาห์ ราคาเต็ม 4,990 บ.

กระทะหูจับ KA-36/40

ออมสัปดาห์ละ 599 บาท/สัปดาห์ ราคาเต็ม 5,990 บ.